Sportovní akademie

V návaznosti na projekt Koloběžky do škol vznikla v roce 2017 Sportovní akademie pro děti a mládež.

Cílem Sportovní akademie je rozvíjet motorické schopnosti a dovednosti všestranného charakteru.

V programu jsou zahrnuty sportovní a pohybové hry jako: florbal, kopaná, badminton, ale i netradiční hry jako tchoukball, košanda, míčovaná apod.

Důraz je kladen na rozvoj individuality, poskytnuty jsou základy atletiky a gymnastiky. Pracujeme v malých skupinách členěných podle věku a schopností dětí.

Naši trenéři jsou zkušení aprobovaní odborníci.